PL | EN

Nadzory

Działając w imieniu inwestorów instytucjonalnych oraz prywatnych, prowadzimy nadzory inwestorskie, pełnimy funkcję Inżyniera Kontraktu w trakcie całego procesu budowlanego. 

Nadzory inwestorskie na obiektach publicznych prowadzimy w zakresie branż:

 •  Energetycznej
 •  Sanitarnej
 • Ogólnobudowlanej
 • Drogowej
 • Konstrukcyjno- budowlanej
 • Ochrony środowiska
 • Melioracyjnej

Nadzory inwestorskie na obiektach specjalnych prowadzimy w zakresie branż:

 • Energetycznej
 •  Sanitarnej
 • Ogólnobudowlanej
 • Drogowej
 • Konstrukcyjno- budowlanej

Nasi pracownicy posiadają niniejsze zaświadczenia, poświadczenia, upoważniające do prowadzenia powyższych czynności:

 • Uprawnienia budowlane w danej branży, wydane przez Izby Inżynierów, Urzędy Wojewódzkie
 • Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową, o stopniu poufności do „Ściśle Tajne” NATO, EU wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Licencje pracownika zabezpieczenia technicznego wydane przez Komendanta Stołecznego Policji
 • Świadectwa Ośrodka Szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych w zakresie projektowania Systemów Zabezpieczeń Technicznych Klasa SA-4
 • Dyplomy ośrodka szkoleniowego Polskiej Izby Systemów Alarmowych dotyczących kursu instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych
 • Świadectwa Kwalifikacyjne, potwierdzające spełnienie wymagań do pracy na stanowiskach eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV
 • Dopuszczenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na posiadanie systemu teleinformatycznych zainstalowanego w kancelarii tajnej Spółki.  

Jako przykłady prowadzonych nadzorów,  należy wspomnieć prowadzone w latach 2007 – 2016 nadzory inwestorskie wielobranżowe, IK:

 • Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin – odcinki:1, 2, 3 (04.2016 – aktualnie, nadzór wielobranżowy),
 • Obiekty Specjalne( z klauzulą „Zastrzeżone”, „Poufne”, Tajne”) – prowadzenie nadzoru wielobranżowego, wraz z weryfikacją dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich budowy obiektów służbowych (01.2016 – aktualnie)
 • Gmina Gniewino – przygotowanie projektu budowlanego, wykonawczego wszystkich branż i prowadzenie inwestycji budowy farmy wiatrowej 3x3MW plus 2MW fotowoltaika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (04.2014 – 04.2016, nadzór i weryfikacja wielobranżowa),
 • S-8, WN (220, 110kV), SN, n.n. oświetlenie - Opacz- Janki (inspektor nadzoru, 03.2013 – aktualnie)
 • Rozbudowa rozdzielni 110kV na potrzeby Farmy Wiatrowej 40MW" w GPZ 110/15kV Piotrowiec wraz z pełnieniem nadzoru nad przyłączeniem Farmy do urządzeń OSD.
 • Trasa WZ – WN (110kV), SN, n.n., Trakcja – Łódź (inspektor nadzoru 07.2013 – 12.2013)
 • Trasa kolejowa LCS Warszawa-Radom (inspektor nadzoru 10.2013 – aktualnie)
 • Warszawa ul. Gustkowicza/ul. Połczyńska (WN (110kV), SN, n.n.oświetlenie ) (inspektor nadzoru 03.2013 – 12.2013)
 • Droga ekspresowa S-8 – kierownik robót (06.2012-08.2013)
 • Konstancin-Jeziorna – Nadzór aktualnie prowadzonych prac projektowych, budowy sieci (inspektor nadzoru 07.2012 – aktualnie)
 • Gniew ul. Sobieskiego – budynek mieszkalny (inspektor nadzoru 04.2011 – 11.2011)
 • Gniew ul. Tarasy Wierzycy (n.n., oświetlenie) (inspektor nadzoru 06.2011 – 09.2011)
 • Morzeszczyn - droga wojewódzka, budowa oświetlenie (inspektor nadzoru 03.2011 – 11.2011)
 • Remont Dachu Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy Ul. Pułtuskiej 15 W Serocku - Budynek Zabytkowy 2015r.
 • Remont Dachu (Wymiana Konstrukcji) Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego Przy Ul. Pułtuskiej 17 W Serocku - Budynek Zabytkowy 2014r.
 • Remont Elewacji Budynków Przy Ul. Pułtuskiej 15 I 17 W Serocku - Budynek Zabytkowy 2016r
 • Budowa Zakładu Produkcyjnego Fabryki Broni ,,ŁUCZNIK’’ – Radom Sp.z.o.o. przy ul. Olędzkiego/A.Grobickiego w Radomiu wraz instalacjami i infrastrukturą techniczną niezbędną do jego funkcjonowania.’’ - Z-ca Inspektora Nadzoru ds. sanitarnych dla firmy Nadzory, doradztwo, projektowanie Wiesław Sapko (10.2012r. – 3.2014r.)
 • Budowa skrzyżowania na ulicy Poznańskiej (droga krajowa 2) w rejonie m. Mory wraz z budową ul.Gierdziejowskiego (połączenie dzielnicy Warszawy Ursus z dzielnicą Warszawa Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa-Poznań’’- Inspektor Bemowo) i budowa wiaduktu nad torami linii kolejowej PKP Warszawa-Poznań’’- Inspektor Nadzoru robót gazowych dla firmy Radinvest Sp.z.o.o. ( 4.2013r.- 12.2013r.)        
 • Remont istniejących elementów stacji paliw SP1515 PKN ORLEN S.A. w Siedlcach ul.Brzeska’’ – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA (6.2013r. –12.2013 r.)
 • Budowa Sp ORLEN MOP 815 Brwinów Południe autostrada A2’’ Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA (8.2013r.-5.2014r.)
 • Budowa Sp ORLEN MOP 814 Brwinów Północ autostrada A2’’ – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA (8.2013r.-5.2014r.)
 • Budowa Sp Orlen nr 680 ul. Wersalska Warszawa’’- Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA (12.2013r.-5.2014r.)
 • Nadzór nad realizacją inwestycji w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej u. Zbrowskiego 104 Radom (12.2013r.-12.2014r.)
 • Przebudowa segmentów mieszkalnych wraz z infrastrukturą wewnętrzną dla domu studenta nr 1 w Radomiu przy ulicy Akademicka 1’’ oraz ,,Przebudowa budynku dom studenta nr 3 w Radomiu przy ulicy Akademicka 5’’ – Inspektor robót sanitarnych dla Uniwersytetu Technologiczno –Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (4.2014r.-12.2014r.)
 • Rozbudowa wytwórni kolan stalowych ROHRBOGEN w Radomiu” – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy POLINVEST Paweł Glijer (05.2014 – 12.2014)
 • Budowa ulicy Zajączka oraz ulic Żubra i Niedźwiedzia wraz z odwodnieniem miejscowości Lesznowola’’ – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy ARTPIO Usługi projektowe i wykonawstwo Barbara Jaroń (07.2014r.-11.2014r.)
 • Budowa ulicy Uroczej w Stefanowie wraz z odwodnieniem i budową sieci wodociągowej’’
 • Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy ARTPIO Usługi projektowe i wykonawstwo Barbara Jaroń (08.2014r.-12.2014r.)
 • Budowa stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samochodowej, budynku obsługi stacji, pylonów reklamowych- z niezbędną infrastrukturą na działkach nr 94/2, 94/11, 94/16, 95/1, 219, 95/2, 97/1, 98/2, 216/2 w Radomiu (obręb 0110, arkusz 147) przy ul. Słowackiego/al.Wojska Polskiego” – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA  (09.2014r. - 12.2014r.)
 • Budowa Sp ORLEN MOP Baranów Północ autostrada A2’” – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA (01.2015r. – 03.2015r.)
 • Budowa Sp ORLEN MOP Baranów Południe autostrada A2’” – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA (01.2015r. – 03.3015r.)
 • Kontynuacja projektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła ,,Opacz’’ na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła ,,Paszków’’ i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem ,,Paszków’’z ww. skrzyżowaniem), etap I cz.1-odc. węzeł ,,Opacz’’-węzeł ,,Paszków’’,etap II-odc.węzeł ,,Janki Małe-skrzyżowanie z DW 721’"
 • Inspektor Nadzoru robót wodociągowych i kanalizacyjnych dla firmy ECM Group Polska S.A. ( 4.2013r.-do teraz)
 • Nadzór nad realizacją inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 Warszawa (Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA(10.2013r.- do teraz.)
 • Budowa myjni taboru kolejowego na działce ew. nr 2250/20 obręb Tłuszcz, gmina Tłuszcz wraz z zapleczem gospodarczo-socjalnym, niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługową w tym: Budowa przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącza elektroenergetycznego oraz drogi dojazdowej.” – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy LPDI Sp. z o.o. (08.2014r. – 02.2016)
 • Budowa stacji paliw płynnych (lokalizacja dystrybutorów z wiatą oraz pawilonu handlowego do obsługi stacji paliw, budowa parkingów, budowa zjazdów z dróg publicznych na działkę, lokalizacja pylonu reklamowego i pylonu cenowego oraz lokalizacja zbiorników podziemnych na paliwa i zbiornika podziemnego na gaz LPG)w Kaliszu przy ulicy Godebskiego ” – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy PB GOMA (11.2014 do teraz)
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 A i B przy ul. Michałowskiej, ul. Sempołowskiej, ul A. Rapackiego w Radomiu na dz.  nr ew. 43/1, 58/1, 58/2, 103/1, 115/5, 127/22, 127/25, 130/5, 266/3, 266/4, 274/1, 272/2, 275/2, 275/3 (obręb 0020 – Gołębiów) - Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o. o. (05.2015 – do teraz)
 • Budowa dwóch hal magazynowych przy ul. Zubrzyckiego w Radomiu” – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy JADAR Sp. z o.o (10.2015 do teraz)
 • Budowa budynku handlowego przy ul. Królowej Jadwigi w Radomiu (dz. nr 350/195, 350/191)” - Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy ARKADADEVELOPMENT MAREK I JAROSŁAW PUTERNICKI. (10.2015 do teraz)
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Młynarskiej w Radomiu (dz. nr ew. 84/1, 84/2; obręb 0041, ark. 41) - Inspektor Nadzoru robót sanitarnych dla firmy ARKADA-DEVELOPMENT MAREK I JAROSŁAW PUTERNICKI. (01.2016 do teraz)