PL | EN

Fotowoltaika

Od 2013 roku mając na uwadze ochronę środowiska specjalizujemy się także w projektach fotowoltaicznych oraz energii odnawialnej (turbiny wiatrowe).

Wykonaliśmy łącznie ponad 30 projektów fotowoltaicznych o najwyższej mocy 2MW oraz projektów farm wiatrowych o mocy 10MW.

Wykaz wykonanych - 2016 r.

 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w domie jednorodzinnym przy ul. Wyzwolenia  w Żywcu.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Szkoły Podstawowej nr 66 w Bydgoszczy.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynku przedszkola nr 18 przy ul. Betoniarzy 2 w Bydgoszczy.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w ramach docieplenia i przebudowy infrastruktury technicznej budynku Zespołu Szkół nr 15 w Bydgoszczy wraz z rozbudową budynku o wiatrołap.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynków Zespołu Szkół Specjalnych nr 31.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji i przebudowy infrastruktury technicznej budynków Zespołu Szkół nr 23.

Wykaz wykonanych - 2015 r.

 • Opracowanie dokumnetacji technicznej instalacji fotowoltaiki dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym” – Łącznie zaprojektowano budowę paneli fotowoltaicznych o mocy znamionowej 35,91 kW dla budynku o łącznej powierzchni użytkowej 3660 m2.
 • Wykonanie oświetlenia solarnego w systemie fotowoltaicznym terenu rekreacyjnego przy zbiornku retencyjnym nr 5 i 8 przy Potoku Oliwskim w Gdańsku oraz w Oruni przy ul. Platynowej i Reformackiej o łącznej mocy 7kW.
 • Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej w mocy 10 kW w Chmielnie
 • Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej w mocy 5 kW w Bobrowcu
 • Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej w mocy 10 kW w Grodzisku Mazowieckim
 • Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej w mocy 3,2 w Borkowie
 • Projekt wykonawczy: Termomodernizacja oraz rozbudowa Zespołu Szkół w Krynicy Morskiej przy ul. Gdańskiej 55 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Instalacja turbiny wiatrowej oraz fotowoltaiki.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynku Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Św. Józefa 26 w Toruniu.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w budynku gospodarczym w Wocławach, gm. Cedry Wielkie.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej naziemnej w miejscowości Wetlina.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w domie jednorodzinnym w miejscowości Wełpin, gm. Bysław.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w domie jednorodzinnym przy ul. gen. Józefa Hallera w Rumii.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w domie jednorodzinnym przy ul. Bursztynowej w Rokitnicy.
 • Projekt budowlany sieci doświetlenia solarnego na terenie gminy Kolbudy obr. Buszkowy Górne.
 • Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej w domie jednorodzinnym przy ul. Podleśnej w Jazgarzewszczyźnie.
   

Wykaz wykonanych - 2012 r.

 • Białystok, opracowanie koncepcji zasilania z biogazowni w korelacji z ogniwami fotowoltaicznymi, 09.2012