PL | EN

Energetyka

 

Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze z całego zakresu branży energetycznej tj.:

 • Budowa/przebudowa stacji transformatorowych 110/15kV
 • Przebudowa linii 110kV wraz z przewodami OPGW
 • Budowa / przebudowa podstacji trakcyjnych 110/15/3kV
 • Budowa / przebudowa pól 15kV w podstacjach trakcyjnych
 • Budowa / przebudowa stacji transformatorowych 15kV wraz z liniami zasilającymi
 • Usuwanie kolizji 0,4kV

Wykaz wykonanych prac projektowych - 2017 r.

 • Przebudowa i rozbudowa obiektów Gmachu Instytutu Techniki Cieplnej przy ul. Nowowiejskiej 21/25 w Warszawie 
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na budynek biurowo-magazynowy dla firmy MR System
 • Wymiana instalacji elektrycznych w zakresie linii WLZ, oświetlenia części administracyjnej budynku oraz piwnicy w budynku mieszkalnym przy ul. Magiera 21 w Warszawie
 • Projekt zamienny branży elektroenergetycznej dla Budowy drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek – Węzeł Gryźliny i Stawiguda
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej KDD9  - dzielnica Białołęka w Warszawie – branża elektroenergetyczna
 • Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Zyndrama z Myszkowic  - dzielnica Białołęka w Warszawie – branża elektroenergetyczna

Wykaz wykonanych prac projektowych - 2016 r.

 • Projekty wykonawcze przebudowy sieci oświetlenia oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN i SN na ul. Bielskiej w Płocku
 • Projekty budowlane i wykonawcze przebudowy sieci oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN i SN na skrzyżowaniu ulic Żółkiewskiego, Zbrowskiego i Energetyków w Radomiu
 • Projekty budowlane i wykonawcze przebudowy sieci oświetlenia oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN na ul. Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 • Projekt budowlany branży elektroenergetycznej przebudowy drogi wojewódzkiej DW270(sieć oświetleniowa, kolizje elektroenergetyczne nN i SN)
 • Projekt dostosowania układów pomiarowych czterech stacji SN/nN do zasady TPA - Łódź
 • Projekty budowlane i wykonawcze przebudowy sieci oświetlenia sieci monitoringu miejskiego, sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, SN 15kV, WN 110kV oraz budowy kanalizacji technicznej w ramach „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn-Butryny-Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn”
 • Projekty budowlane i wykonawcze branży elektroenergetycznej dla budowy drogi ekspresowej S-7 Obwodnica Radomia(zasilanie obiektów infrastruktury drogowej, budowa sieci oświetlenia, przebudowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4kV, SN 15kV, WN 110kV, NN 220kV)
 • Projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej budynku przedszkola w Pomiechówku
 • Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej  budynku usługowego w miejscowości Rawa Mazowiecka
 • Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV w celu przyłączenia sortowni odpadów działka nr ew. 11/2 w miejscowości Kolonia Warszawska gm. Lesznowola
 • Projekt Budowlano Wykonawczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do ok. 10MW wraz z niezbędna infrastrukturą elektroenergetyczną zlokalizowaną w powiecie Wejherowskim

Wykaz wykonanych prac projektowych - 2015 r.

 • Projekty budowlane i wykonawcze branży elektroenergetycznej w ramach zadania - Modernizacja Bazy MPS 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w kompleksie wojskowym Dębogórze
 • Projekty budowlane przebudowy sieci oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN i SN na ul. Bielskiej w Płocku
 • Projekty budowlane i wykonawcze elektrycznego ogrzewania rozjazdów EOR oraz zasilania budynku nastawni na stacji Sławków LHS
 • Projekt wykonawczy rozbudowy instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie
 • Projekt budowlano-wykonawczy przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania kontenerów o mocy 30kW do zasilania sprężarki śrubowej, oświetlenia i ogrzewania elektrycznego kontenerów na terenie stacji LHS Hrubieszów
 • Projekty budowlane i wykonawcze budowy sieci oświetlenia oraz przebudowy kolizji elektroenergetycznych na ul. Szkolnej w Nasielsku
 • Projekt budowlano-wykonawczy branży elektroenergetycznej w ramach zadania: "Budowa budynku wielofunkcyjnego (warsztatowo-magazynowego) w 21 CPL Nadarzyce
 • Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych w domu spokojnej starości Wunsdorf, Niemcy
 • Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych w domu spokojnej starości Badoyenhausen, Niemcy
 • Projekt budowlano-wykonawczy kompleksowej przebudowy obiektu służbowego o łącznej powierzchni 2 200 m2
 • Projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kawalerii 5 w Warszawie
 • Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy złącza kablowego nN wraz z projektem wyłącznika przeciwpożarowego dla zakładu poligraficznego w Wilczej Górze
 • Projekt rozbudowy budynków Domu Pomocy Społecznej w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu – Instalacje elektryczne wewnętrzne
 • Projekt wykonawczy przebudowy instalacji elektrycznych w budynku Saski Crescent w Warszawie
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.: Linii Potrzeb Nietrakcyjnych „LPN na odcinku od PT Rembertów do PT Wołomin” (linia kolejowa nr 6 (km 20,750-39,450))
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.: Linii Potrzeb Nietrakcyjnych „LPN na odcinku od PT Wołomin do PT Tłuszcz” (linia kolejowa nr 6 (km 20,750-39,450))
 • Projekt wykonawczy Budowy linii światłowodowej na terenie stacji 110/15kV Płońsk Warszawska od bramki liniowej do pomieszczenia TEN

Wykaz wykonanych prac projektowych - 2014 r.

 • Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowa torów oraz urządzeń kolejowych, przebudowa telekomunikacyjnej linii kablowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na stacji w ramach zadania „Zabudowa komputerowych urządzeń srk na stacji Sławków LHS”
 • Stacja Szybkiej Kolei Metropolitarnej w Solcu Kujawskim – opracowanie:

        - Pełna instalacja elektryczna wnętrzowa w budynku Punktu Obsługi Pasażerskiej,
        - Wykonanie instalacji rezerwowej w stosunku do sieci zasilającej,
        - Instalacja P.Poż,

 • Projekt instalacji elektrycznej: wnętrzowej i rezerwowej w obiekcie Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi
 • Projekt budowy dwóch pawilonów parkowych o funkcji usługowej i społeczno-kulturalnej PRZEBUDOWA PARKU IM.J. POLIŃSKIEGO PRZY UL. SZASERÓW W WARSZAWIE - część elektryczna
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 180407W w miejscowości Zabłocie - część elektryczna
 • Przebudowa linii średniego napięcia w relacji Konstancin-Cerad – odgałęzienie do stacji transformatorowej nr 0084
 • Wymiana linki odgromowej na linkę odgromową w standardzie OPGW linii 110 kV w relacji GPZ Sołacz - GPZ Naramowice
 • Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji aranżacji skweru wraz z fontanną przy kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich - część elektryczna
 • OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIA PASAŻU IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIECHANOWIE WRAZ Z PRZYLEGŁYM TERENEM - część elektryczna
 • Projekt budowy sieci elektroenergetycznej SN, stacji transformatorowych 15/0,4kV i linii nN 0,4 kV w miejscowości Konstancin - Jeziorna, ul. Kołobrzeska.

Wykaz wykonanych prac projektowych - 2013 r.

 • Wykonanie koncepcji zasilania 110/15kV i przygotowanie wniosku na Budowę Farmy Wiatrowej w Korszach
 • Modernizacja zabezpieczeń i obwodów wtórnych w polu liniowym Gałąźnia Mała na stacji GPZ 110/15kV Dębnica Kaszubska
 • Modernizacja zabezpieczeń i obwodów wtórnych w polu liniowym Gałąźnia Mała na stacji GPZ 110/15kV Bytów
 • Rozbudowa rozdzielni 110kV na potrzeby Farmy Wiatrowej" w GPZ 110/15kV Piotrowiec
 • Modernizacja zabezpieczeń linii 110kV Piotrowiec w GPZ Braniewo
 • Modernizacja zabezpieczeń linii 110kV Piotrowiec w GPZ Orneta
 • Wykonanie projektu wymiany przewodu odgromowego w linii 110kV w relacji GPZ Sołacz - GPZ Naramowice
 • Projekt budowlano-wykonawczy nagłośnienia, mechaniki scenicznej Miejski Dom Kultury Koszutka - Katowice
 • Projekt budowlano-wykonawczy pomieszczeń RTG w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie
 • Projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji miejscowości Oleszno
 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizacji świetlnej wzdłuż Ulice Sowińskiego oraz Piłsudskiego w Legionowie.
 • Projekt budowlany zagospodarowania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami w obrębie plaży miejskiej
 • Remont linii eSN, enn, w związku z przebudową wiaduktu w ciągu ul. Świerszcza w Warszawie.
 • Modernizacja podwórek o obrębie ulic: Tomcia Palucha, Kolorowej Sosnkowskiego, Rakietników, Dzieci Warszawy w Warszawie

Wykaz wykonanych - 2012 r.

 • Zegrze, Remont Budynku Sztabowego 01.2012
 • Starogard Gdański, lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dokumentacji projektowej n.n. , 04.2012r.
 • Białystok, opracowanie koncepcji zasilania z biogazowni w korelacji z ogniwami fotowoltanicznymi, 09.2012
 • Łowicz, opracowanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowych S.N., 09.2012
 • Droga Ekspresowa S-17 Kurów - Lublin - opracowanie dokumentacji projektowej S.N., n.n., 10.2012r.
 • Kielno, opracowanie dokumentacji projektowej S.N., n.n., 11.2012r.
 • Autostrada A1, 156+100 PPO Czerniewice - opracowanie dokumentacji projektowej S.N., n.n., 11.2012r.
 • Bełchatów, opracowanie koncepcji wymiany przewodu OPGW w sieci napowietrznej 110kV, 11.2012r
 • Strzelce GPZ, opracowanie założeń do dokumentacji powykonawczej wymiany transformatora 110kV/15kV 11.2012r
 • Droga Wojewódzka DW 185 Szamotuły, opracowanie dokumentacji projektowej S.N, n.n., 12.2012r.
 • Brwinów, Park Miejski, opracowanie dokumentacji projektowej n.n., monitoringu, 12.2012r.
 • Serock, Nabrzeże Zalewu Zegrzyńskiego, opracowanie dokumentacji projektowej n.n., monitoringu, nagłośnienia, 12.2012r.
 • Tychy, Amfiteatr - opracowanie dokumentacji projektowej instalacji n.n., monitoringu, 12.2012r.
 • Zgierz Orlik, opracowanie dokumentacji projektowej n.n., 12.2012r.

Wykaz wykonanych - 2011 r.

 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci n.n. 0,4kV do oczyszczalni ścieków w Jedlni - 02.2011r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy lądowiska dla helikopterów LPR - SP w Starogardzie Gdańskim - 03.2011r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii S.N., n.n, oświetlenia Pruszcz Gdański ul. Dworcowa - 11.2011r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci n.n. 0,4 kV, DW 222 m. Frank - 12.2011r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci n.n. 0,4 kV Gdańsk ul. Kochanowskiego - 12.2011r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza, ul. Kwiatowa - 12.2011r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii S.N., n.n, DW 265 Włocławek - 12.2011r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii S.N., n.n, DW 240 Tuchola - 12.2011r.

Wykaz wykonanych - 2010 r.

 • Opracowanie projektu przebudowy sieci n.N, Starogard Gdański ul. Kochanki dn. 15.11.2010r.
 • Opracowanie projektu przyłącza n.N w Suchym Dębie dn. 20.11.2010r.
 • Opracowanie projektu przyłącza n.N wzdłuż Drogi Wojewódzkiej 224 w Pruszczu Gdańskim dn. 21.12.2010r.

Wykaz wykonanych - 2009 r.

 • Opracowanie projektu przyłącza n.N. 0,4V ul. Czatkowskiej w Tczewie, z dn. 25.11.2009r.
 • Opracowanie projektu Rewitalizacja Starego Miasta - skablowanie linii napowietrznej na terenie m. Nowy Staw, z dn. 16.11.2009r.
 • Opracowanie projektu przyłącza n.N. 0,4kV, Tczew ul. Gryfa Pomorskiego, z dn. 17.09.2009r.
 • Opracowanie projektu przyłącza, Tczew ul. Głowackiego, z dn. 31.08.2009r.
 • Opracowanie projektu przyłączy: Chwaszczyno ul. Chopina, Banino ul. Polna, Żukowo ul. Gdańska, z dn.10.07.2009r.

Wykaz wykonanych - 2008 r.

 • Opracowanie projektu przyłączy n.N. 0,4kV na os. S.K. Wyszyńskiego w Skarszewach, z dn. 8.09.2008r
 • Opracowanie projektu przyłączy n.N. 0,4kV przy ul. Krasickiego w Gniewie, z dn. 6.10.2008r.